Taaleri Asuntorahasto IV on suljettu asuntorahasto. Rahasto on rakennuttanut vuokra-asuntokohteen Raumalle. Rahasto ei ole enää auki uusille sijoituksille eikä tee uusia kiinteistöhankintoja.

Taaleri Asuntorahasto IV on vuonna 2011 perustettu suljettu asuntorahasto. Rahaston portfolio kattaa yhden Rauman keskustaan rakennetun vuokra-asuntokohteen, jossa on 26 vuokra-asuntoa.

Rahasto on suljettu, eikä rahastoon oteta enää uusia sijoittajia. Rahasto on täyteen sijoitettu, ja se on tällä hetkellä exit-vaiheessa. 

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Anna  Kulkki

Anna Kulkki

Salkunhoito, Kiinteistövarainhoito
Helsinki
+358 40 351 8536