Taaleri Kiinteistöt on pohjoismainen kiinteistösijoittaja, joka luo arvoa sijoittajilleen vakaiden ja houkuttelevien tuottojen avulla. Meillä syvä toimialakokemus yhdistyy paikallistuntemukseen.

Riskikorjattuja tuottoja yli markkinasyklien  

Taaleri Kiinteistöt teki ensimmäisen sijoituksena vuonna 2009. Meillä on vahvaa näyttöä osaamisestamme useiden vuosien ajalta, ja olemme tehneet lukuisia onnistuneita irtautumisia. Hyödynnämme laajaa osaamistamme ja kattavaa verkostoamme kartoittaessamme sijoituskohteita. Poimimme vaihtoehtojen joukosta sijoituskohteet, joilla saavutamme parhaat riskikorjatut tuotot yli markkinasyklien. 

Rakennamme perustaa kestävälle ja pitkäjänteiselle sijoittamiselle valikoimiemme sijoitusstrategioiden avulla. Taitava tiimimme tunnistaa piilevän arvonnousupotentiaalin ja osaa tarttua tilaisuuksiin syvän toimialakokemuksensa kautta. Olemme integroineet sijoitusten kestävyyden tarkastelun osaksi käytäntöjämme. Toimintatavoillamme rakennamme vahvan pohjan sijoitusten tuotoille ja varmistamme samalla, että liiketoiminnallamme ja sijoituksilla on mahdollisuus kukoistaa myös tulevaisuudessa.

Olemme tavoitteellinen, aktiivinen ja käytännönläheinen kiinteistösijoittaja, jonka toimintaa ohjaa kattava liiketoimintasuunnitelma sekä tavoite nostaa kohteidemme arvoa.

Sijoitusstrategiat tuottotavoitteiden mukaisesti

  • Tuottopohjaisissa sijoitusstrategioissamme keskitymme vahvaan ja tasaiseen kassavirtaan. Tähtäämme tähän hankkimalla vakiintuneilla sijainneilla olevia kohteita.
  • Toimintamme kattaa kaikki strategian kannalta olennaiset kiinteistösektorit, kuten asuin-, teollisuus-, toimisto-, logistiikka- ja liikekiinteistöt sekä tontit.
  • Arvonluontiin pohjautuvissa sijoitusstrategioissamme sijoitamme kohteisiin, joissa voimme luoda merkittävää arvonnousua toimintamme kautta. Aktiivisella hallinnoinnilla, kehittämisellä, käyttötarkoituksen muuttamisella tai kohteen asemoinnilla uudelleen markkinassa nostamme kohteen profiilia ja alennamme riskiä. Tavoitteena on myydä kohde myöhemmin eteenpäin vakaata kassavirtaa tavoitteleville sijoittajille.
  • Sijoitamme rohkeasti myös valtavirtakohteisiin kuulumattomiin mahdollisuuksiin.
  • Toimintamme kattaa kaikki strategian kannalta olennaiset kiinteistösektorit, kuten asuin-, teollisuus-, toimisto-, yhteiskunta-,  hotelli-, logistiikka- ja liikekiinteistöt sekä usean käyttötarkoituksen kohteet. 
     

Hallinnoimme sijoituksia sekä suljettujen että avoimien kiinteistörahastojen kautta. Lisäksi hallinnoimme sijoitusmandaattien kautta tunnettujen instituutioiden ja suursijoittajien varallisuutta.

Megatrendin tukevat kiinteistösektorin kasvua

Ilmastonmuutos

Kansainvälinen yhteisö yrittää rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen, jotta vaikutukset pysyisivät siedettävinä ja vältyttäisiin katastrofaalisilta muutoksilta. Lämpenemisen hillinnässä on avainasemassa kasvihuonekaasujen vähentäminen. Lisäksi esimerkiksi EU pyrkii kestävän rahoituksen ohjelmallaan ohjaamaan rahoitusta ja investointeja yhä vahvemmin kestäviin sijoituksiin.

Tunnistamme kiinteistöalan vihreän siirtymän siirtymävaiheeseen liittyvät riskit ja tiedostamme, että ilmastonmuutos tuo mukanaan ympäristöuhkia, kuten sään ääri-ilmiöitä. Ilmastonmuutoksen liittyvät riskit tulee ottaa huomioon päätöksenteossa, ja niillä on enenevissä määrin vaikutusta rahoituspäätöksissä.

Kaupungistuminen

Muutto maalta kaupunkeihin jatkuu maailmanlaajuisesti. Vuonna 2050 jopa 80 prosenttia maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Kaupungistuminen kasvattaa tarvetta uusille asunnoille, ja se tukee myös vuokralla asumisen suosiota. Kaupunkiseutujen rakentamisessa pitää aiempaa enemmän ottaa huomioon rakentamisen päästöt, rakennusten energiatehokkuus, kestävät kulkumuodot, kierrättäminen ja kaupunkiluonto, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä ihmisten arjen tarpeet.​

Väestörakenteen muutos

Elinikä on noussut, ja syntyvyys on laskussa. Kun väestö ikääntyy, tiettyjen palveluiden tarve kasvaa. Väestönrakenteen muutos heijastuu erilaisiin palveluihin, ja terveydenhuollolla on tarve keskitettyihin ratkaisuihin. Lisäksi palveluasumisen tarve kasvaa väestön ikääntyessä.

Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa arkeamme. Esimerkiksi tekoäly ja IoT ovat kasvun ajureita ja luovat kysyntää datakeskuksille.

Teknologian avulla voimme tehostaa tilojen käyttöä sekä parantaa kokemusta rakennetusta ympäristöstä esimerkiksi joustavilla toimistoilla. Etäseurantajärjestelmillä voidaan esimerkiksi seurata valvoa energian kulutusta. Lisäksi teknologian avulla voidaan tukea joustavaa etätyöskentelyä yhteistyökäyttöisten työtilojen avulla.

Tiimi

Taitava ja kokenut tiimimme vastaa koko kiinteistösijoituksen arvoketjun hallinnoinnista.

Ajankohtaista

Lue uusimmat Taaleri Kiinteistöjen uutiset.

Ota yhteyttä

Taaleri Kiinteistöjen yhteystiedot.