Vahva osaaminen kiinteistösijoittamisessa.

Taaleri oli ensimmäisten joukossa tuodessaan markkinoille asuntorahastoja ja myös ensimmäisiä, joka on tehnyt niistä sijoittajatavoitteet ylittäneitä irtautumisia myymällä kohteet uusille omistajille. Taalerin asuntorahasto-osaaminen on poikkeuksellista, sillä kohteet ovat pääosin itse kehitettyjä, tarjoten oikeat puitteet laadukkaaseen vuokra-asumiseen sekä tuottavaa irtautumista ajatellen.

Rahasto on 28.11.2019 myyty suomalaiselle sijoitusyhtiölle.

Vakaata tuottoa ja hyvä tapa hajauttaa

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden vähentyessä ja yleisen markkinariskin kasvaessa kiinteistöt tarjoavat vakaata ja pitkäaikaista tuottoa. Myös korkotason lasku, rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen ja kiinteistöomaisuuden konkreettisuus lisäävät kiinteistömarkkinan kiinnostavuutta.

Asuntorahasto II

Taaleri Asuntorahasto II perustettiin marraskuussa 2010. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 3 miljoonaa euroa yhteensä vajaalta 20 sijoittajalta. Rahasto rakennutti oman pääoman ohella velkarahoitusta käyttäen Poriin asunto-osakeyhtiön, jonka asunnot vuokrattiin. Talon vuokrausaste on ollut erinomainen sen valmistumisesta asti. 

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Salkunhoitaja

Jan Hellman

Jan Hellman

Salkunhoito, Investoinnit, Asuinkiinteistöt
Helsinki
+358 44 544 4445