Taaleri Asuntorahasto VIII on 2021 perustettu suljettu asuntorahasto. Rahasto rakennuttaa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle sekä Turkuun laadukkaita ja energiatehokkaita vuokra-asuntokohteita.

 

Rahasto tarjoaa sijoittajalle rakennuttamisesta syntyvää arvonnousupotentiaalia ja asuntoportfolion valmistuttua tasaista vuokrakassavirtatuottoa.

Rahasto kiinnittää erityistä huomiota sijoituskohteidensa energiatehokkuuteen ja muihin kattaviin ESG-kriteereihin. Rahasto raportoi EU:n kestävän rahoituksen ohjelman mukaisesti mm. ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen näkökulmista vuosittaisessa vastuullisuusraportissaan.

Rahasto on avoinna uusille merkinnöille.

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 8 -rahastoksi, joka edistää valittuja kestävyysominaisuuksia.  Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Taalerin lausunto pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista

Salkunhoitaja

Jan Hellman

Jan Hellman

Salkunhoito, Investoinnit, Asuinkiinteistöt
Helsinki
+358 44 544 4445