Taaleri Tallikiinteistöt on suljettu kiinteistörahasto. Rahasto sijoittaa muuntojoustaviin varasto-/toimitiloihin. Rahasto ei ole enää auki uusille sijoituksille. Rahasto tekee aktiivisesti uusia kiinteistöhankintoja.

Taaleri Tallikiinteistöt on vuonna 2018 perustettu suljettu kiinteistörahasto. Rahasto rakennuttaa moderneja ja muuntojoustavia tiloja, joita yritykset ja yksityishenkilöt voivat käyttää varasto- ja toimitiloina, autotalleina taikka esimerkiksi harrastamiseen.

Rahaston portfoliossa on tällä hetkellä 16 valmistunutta sijoituskohdetta.

Rahasto on suljettu, eikä rahastoon oteta enää uusia sijoittajia. Rahasto tekee aktiivisesti uusia kiinteistöhankintoja.

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Jan Hellman

Jan Hellman

Salkunhoito, Investoinnit, Asuinkiinteistöt
Helsinki
+358 44 544 4445