Talliosakkeet ovat muuntojoustavia tiloja, joita yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät varasto- ja toimitiloina, autotalleina sekä harrastamiseen.

Taaleri Tallikiinteistöt on vaihtoehtorahasto, jonka tavoitteena on sijoittaa varansa Suomessa ja Ruotsissa sijaitseviin talliosakekohteisiin. Rahaston yhteistyökumppani on DEN Finland Oy.

Yleisen taloustilanteen kohentuminen näkyy toimitilojen vuokramarkkinalla kasvavana aktiivisuutena. Kaupungistuminen, tiivis asuminen sekä samanaikainen harrastusten, harrastusvälineiden ja muun tavaramäärän kasvu luovat kasvavaa kysyntää yksityishenkilöiden pienvarasto- ja harrastetiloille. Markkinoilla on nyt tilaa toimijalle, joka tarjoaa keskitetysti tilaratkaisuja pk-yrityksille ja yksityishenkilöille.

Rahasto tarjoaa moderneja, monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin sopivia tiloja Suomessa ja Ruotsissa. Pyrkimyksenä on luoda noin 100 miljoonan euron rahastokokonaisuus, joka irtautumisvaiheessa kiinnostaa valmista portfoliota ja vakaata vuokratuottoa etsiviä sijoittajia.

Taaleri Tallikiinteistöt -rahasto avattiin sijoittajille syyskuussa 2018 ja vuoden loppuun mennessä sijoitussitoumuksia kerättiin noin 25 miljoonaa euroa yhteensä noin 300 sijoittajalta. Rahasto on aloittanut sijoitustoiminsa.

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Salkunhoitajat

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Helsinki
+358 44 544 4445
Anna  Kulkki

Anna Kulkki

Päällikkö, Kiinteistövarainhoito
Helsinki
+358 40 351 8536