Asuntojen ja toimitilojen rakentaminen edellyttää rakentamistarkoitukseen kaavoitettua tonttimaata.

Rakennuttajan on yleensä ostettava tontti, sillä vuokranantajia ei juuri valtion ja kuntien lisäksi ole. Tonttiin sitoutuu merkittävästi pääomaa, joka on pois rakentamisesta ja nostaa valmiin asunnon tai liiketilan hintaa.

Kun tontti vuokrataan, myytävän valmiin asunnon hinta on edullisempi ja rakentajalle vapautuu tontin ostamisen sijaan pääoma muuhun käyttöön. Näin esimerkiksi vuokrakäyttöön tarkoitettuja asuntoja voidaan rakentaa nopeammin.

Vuokratontti tarjoaa mahdollisuuksia rakentajille, asunnonostajille, vuokralaisille, yhteiskunnalle ja myös sijoittajille. Kiinteistösijoittamisessa tavoitellaan vakaata tuottoa osakemarkkinoiden heilahteluista huolimatta, ja se on erinomainen tapa hajauttaa sijoitussalkkua.

Taaleri Tonttirahaston toiminta-ajatuksena on tarjota 100 % rahoitus rakentajille tontin hankintaan ja sen osittaiseen lunastamiseen sekä sijoittajillensa matalariskinen sijoituskohde vakaalla kassavirralla. Rahasto tekee investointeja Suomessa sijaitseviin asuin- tai liikerakentamisen mahdollistaviin maa-alueisiin ja kiinteistöihin.

Rahaston tavoitteena on tuottaa sijoittajille mahdollisimman hyvää kassavirtaa vuokraamalla omistetut maa-alueet pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla ja myydä osia tai kokonaisuuksia omistamistaan kohteista vuokralaisille tai muutoin kiinteistömarkkinoilla. Rahasto voi tehostaa vuokraustoimintaa käyttämällä maltillista velkarahoitusta.

Taaleri Tonttirahasto perustettiin kesäkuussa 2015 ja viimeiset merkinnät otettiin vastaan kesäkuussa 2016. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 54 miljoonaa euroa yhteensä noin 220 sijoittajalta.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Salkunhoitajat

Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Helsinki
+358 44 544 4445
Anna  Kulkki

Anna Kulkki

Päällikkö, Kiinteistövarainhoito
Helsinki
+358 40 351 8536