Taaleri Tonttirahasto on suljettu kiinteistörahasto. Rahasto on sijoittanut kasvukeskuksissa sijaitseviin asuntotontteihin. Rahasto ei ole enää auki uusille sijoituksille eikä tee uusia kiinteistöhankintoja.

Taaleri tonttirahasto on vuonna 2015 perustettu suljettu kiinteistörahasto. Rahasto on sijoittanut asuntotontteihin, jotka on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla tonteille asuintalot rakennuttaneille asuntoyhtiöille.

Rahasto on suljettu, eikä rahastoon oteta enää uusia sijoittajia. Rahasto on täyteen sijoitettu, eikä rahasto tee enää uusia kiinteistöhankintoja.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Jan Hellman

Jan Hellman

Salkunhoito, Investoinnit, Asuinkiinteistöt
Helsinki
+358 44 544 4445