Taaleri Vuokrakoti on suljettu asuntorahasto. Rahasto rakennuttaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Suomen kasvukeskuksiin. Rahasto on auki uusille sijoituksille, ja se tekee aktiivisesti uusia kiinteistöhankintoja.

Taaleri Vuokrakoti on 2017 perustettu suljettu asuntorahasto. Rahasto on Taalerin impaktikiinteistörahasto. Rahasto rakennuttaa kasvukeskuksiin laadukkaita vuokra-asuntokohteita, ja tarjoaa asuntoja vuokralle markkinahintaa matalammalla vuokratasolla.  Rahaston tavoitteena on kasvattaa kasvukeskusten kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa ja tätä kautta osaltaan vaikuttaa alueelliseen asuntojen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon sekä  työvoiman mahdollisuuteen sijoittua asumaan kasvukeskuksiin.

Rahaston tavoitteena on maltillinen, noin 3,5–4,5 prosentin tasainen kassavirtatuotto, jonka lisäksi rahasto tarjoaa sijoittajilleen mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnallisesti erittäin merkittävään asiaan.

Rahastolla on tällä hetkellä seitsemän valmistunutta ja kahdeksan rakenteilla olevaa vuokra-asuntokohdetta.  Rahasto kiinnittää erityistä huomiota sijoituskohteidensa energiatehokkuuteen ja pyrkii vaikuttamaan hiilijalanjäljen minimoimiseen sekä rakentamis- että omistusaikana.

Rahasto on suljettu, mutta rahasto voi päättää ottaa uusia sijoittajia. Rahasto tekee aktiivisesti uusia strategiansa mukaisia kiinteistöhankintoja. 

Avaintietoasiakirja

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 8 -rahastoksi, joka edistää valittuja kestävyysominaisuuksia.  Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Taalerin lausunto pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista

Salkunhoitaja

Jan Hellman

Jan Hellman

Salkunhoito, Investoinnit, Asuinkiinteistöt
Helsinki
+358 44 544 4445