20.12.2023

TAALERI KIINTEISTÖT             LEHDISTÖTIEDOTE           20.12.2023 KLO 9.00


Taalerin ensimmäiset EU-taksonomian mukaiset kiinteistösijoituskohteet valmistuneet – kiinteistöt edistävät kestävää kehitystä muun muassa käyttämällä vähähiilistä betonia, omia aurinkovoimaloita ja maalämpöä


Taalerin uusimman kiinteistösijoitusrahaston, Taaleri Asuntorahasto VIII:n, ensimmäiset EU-taksonomian mukaiset kiinteistöt ovat valmistuneet Turkuun ja Kirkkonummelle. Kohteet on rakentanut Bonava Suomi Oy, ja niissä on yhteensä 169 uutta kotia. Kohteissa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka määrittelee esimerkiksi, millaiset investoinnit ovat kestävän kehityksen mukaisia.

Kirkkonummelle rakennutettu Aittakuja 3 on ensimmäinen asuntokohde Suomessa, jossa vähähiilisiä betonielementtejä on käytetty näin laajasti. Vähähiilistä betonia käytettiin rakennusten välipohjissa, kantavissa väliseinissä ja hissikuiluissa. Näin rakentamisen ajan hiilidioksidipäästöjä pienennettiin noin viidenneksellä. Tämä tarkoittaa noin 200 000 kiloa pienempiä päästöjä (CO2e) vastaaviin vakioratkaisuihin verrattuna.

Molemmat kohteet ovat myös energiatehokkaita A-energialuokan asuinkerrostaloja, ja ne muun muassa tuottavat sähköä omilla aurinkovoimaloilla. Kirkkonummen kohteessa on myös maalämpö.

”Rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia pitää pienentää merkittävästi, jotta pidetään kiinni Pariisin sopimuksen pyrkimyksestä rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen. Olemmekin erittäin tyytyväisiä EU-taksonomian kriteerit täyttäviin hankkeisiimme, jotka osoittavat myös sitoutumistamme Net Zero Asset Managers -aloitteen mukaisiin ilmastotavoitteisiin. Meillä on ollut vastuullisia asuntorahastoja jo vuosia, ja nyt valmistuneet taksonomian mukaiset kohteet ovat keskeistä jatkoa kehitystyöllemme”, sanoo rahaston salkunhoitaja Jan Hellman.

Rahastolla on jo rakenteilla seuraavat taksonomian kriteerit täyttävät kohteet. Helsingin Aurinkolahteen rakennutettaviin asuinkerrostaloihin tulee yhteensä 220 asuntoa, ja ne valmistuvat vuoden 2025 aikana.


Lisätietoja:
Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Kiinteistöt toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle toimitilakohteen kaupan
Seuraava
Taaleri neuvotteli ja toteutti uuden pankkirahoituksen Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöille