29.12.2021

TAALERI OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE                 29.12.2021 KLO 10.30

Taalerin uusin asuntorahasto keräsi 58 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella

Taaleri Asuntorahasto VIII keräsi 58 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella. Rahasto on ensimmäinen Taalerin ja Aktian yhteistyössä perustama rahasto. Rahasto käynnistää investointitoimintansa heti vuoden 2022 alussa.

Rahasto rakennuttaa laadukkaita ja energiatehokkaita vuokra-asuntokohteita Suomen kolmeen suurimpaan kasvukeskukseen eli pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Rahasto on EU:n tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen kiinteistöpääomarahasto, ja sellaisena edelläkävijöitä Suomen kiinteistömarkkinassa. Rahasto edistää kestävää kehitystä sijoittamalla kiinteistöihin, jotka täyttävät määritellyt ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät ESG-kriteerit. Samalla se edistää EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi kohteiden energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen.

Rahasto on nimensä mukaisesti kahdeksas Taalerin perustama asuntorahasto. Taaleri toi ensimmäisten joukossa markkinoille suomalaisen asuntorahaston vuonna 2009, jonka jälkeen yhtiö on irtautunut viidestä rahastosta. Irtaantumisista viimeisin toteutettiin kesällä 2021, jolloin Taaleri Asuntorahasto VI Ky myytiin saksalaisen PATRIZIA AG:n hallinnoimalle Euroopan laajuiselle kiinteistöpääomarahastolle. Kaikki irtaantumiset ovat olleet menestyksekkäitä ylittäen asetetut tuottotavoitteet.

”Aktian varainhankinta on onnistunut erinomaisesti lokakuussa käynnistetyssä myynnissä, ja voimme olla erittäin ylpeitä nopeasti läpi viedyn ensimmäisen varainhankintakierroksen lopputuloksesta. Tämä on hieno osoitus uuden vastuullisen asuntorahastotuotteen kysynnästä markkinassa sekä Taalerin ja Aktian onnistuneesta yhteistyöstä”, kertoo Taaleri Kiinteistöjen toimitusjohtaja Essi Sten.

Rahaston nimettynä salkunhoitajana toimii sijoitusjohtaja Jan Hellman, joka on vastannut salkunhoitajana myös useammasta Taalerin aikaisemmasta asuntorahastosta. Salkunhoidon tukena toimii Taalerin kokenut kiinteistöorganisaatio, jonka ydinosaaminen kattaa rahaston koko elinkaaren alkuvaiheen investointitoiminnasta aina rahastosta irtautumiseen.

Lisätietoja:
Essi Sten, toimitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 746 2202

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri toteutti menestyksekkäästi Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnin
Seuraava
Taalerin uusin asuntorahasto keräsi 58 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella