Vahva osaaminen kiinteistösijoittamisessa.

Taaleri oli ensimmäisten joukossa tuodessaan markkinoille asuntorahastoja ja myös ensimmäisiä, joka on tehnyt niistä sijoittajatavoitteet ylittäneitä irtautumisia myymällä kohteet uusille omistajille.  Taalerin asuntorahasto-osaaminen on poikkeuksellista, sillä kohteet ovat pääosin itse kehitettyjä, tarjoten oikeat puitteet laadukkaaseen vuokra-asumiseen sekä tuottavaa irtautumista ajatellen.

Vakaata tuottoa ja hyvä tapa hajauttaa

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden vähentyessä ja yleisen markkinariskin kasvaessa kiinteistöt tarjoavat vakaata ja pitkäaikaista tuottoa. Myös korkotason lasku, rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen ja kiinteistöomaisuuden konkreettisuus lisäävät kiinteistömarkkinan kiinnostavuutta.

Asuntorahasto VI

Taaleri Asuntorahasto VI perustettiin kesäkuussa 2012. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 40 miljoonaa euroa yhteensä noin 230 sijoittajalta. Rahaston kiinteistöportfolion ensimmäisen kohteen rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2012 ja viimeisenkin kohteen rakennustyöt saatiin päätökseen marraskuussa 2017. Portfolio koostuu yhdeksästä pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta asunto-osakeyhtiöstä. Kokonaisuudessaan rahaston kohteet käsittävät 24 500 m2 alan, joka jakautuu 461 asuinhuoneistoksi. 

Rahasto toteutti portfolion rakentamisen oman pääoman ohella velkarahoitusta käyttäen. Rahaston investointien vaatima vieraan pääoman rahoitus on pystytty toteuttamaan erinomaisen alhaisilla kustannuksilla ja korkealla lainoitusasteella. Vieraan pääoman rahoituskustannuksilla on olennainen vaikutus rahaston tuloksentekokykyyn. Kohtuulliset rahoituskustannukset turvaavat edellytykset tavoitteiden mukaisille tuotoille jatkossakin. 

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Salkunhoitajat

Anna  Kulkki

Anna Kulkki

Päällikkö, Kiinteistövarainhoito
Helsinki
+358 40 351 8536
Jan Hellman

Jan Hellman

Sijoituspäällikkö
Helsinki
+358 44 544 4445