Mikä on voitonjakolaina?

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti kunkin voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Taaleri Sijoittajan tietopaketista.

TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky:n voitonjakolaina

TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky laskee liikkeelle voitonjakolainan, jolla kerätyt varat se sijoittaa Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky:n (”Rahasto”) rahasto-osuuksiin. Rahasto puolestaan sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin kiinteistökehityshankkeisiin. Rahasto voi ottaa vierasta pääomaa enintään 80 % sijoitustensa hankintahinnoista.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan. Siksi voitonjakolainan tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa ja sijoittajan tulee tutustua huolellisesti myös Rahaston ehtoihin ja riskeihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

Kenelle ja miksi

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun rahastoon, jonka toimikausi on jopa 10 vuotta pitkä ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston liiketoiminta ei ole voitollista, Rahasto ei pysty maksamaan lainkaan tuottoa sijoittajille.

Tietoa tuotteesta

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Minimisijoitus voitonjakolainassa on 10 000 euroa.

Taaleri Kiinteistökehitysrahaston voitonjakolainan tarjousesite

Kiinteistökehitysrahaston voitonjakolainan perustiedot

Arvopaperi Kiinteistökehitysrahaston voitonjakolaina
ISIN FI4000167036
Arvopaperityyppi Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta Euro
Liikkeeseenlaskija TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky
Syöttörahaston hoitaja Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä 10 000 euroa
Lliikkeeseenlaskuhinta 100 %
Merkintäpalkkio 1 % merkinnän nimellisarvosta
Korko Lainalle maksetaan tuottokorkoa liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain 15.5.
Eräpäivä Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Se maksetaan kuitenkin takaisin viimeistään Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Sijoituskohteet TT Kiinteistökehitys C-sarja Ky sijoittaa varojaan vain Taaleritehtaan Kiinteistökehitysrahasto Ky:n yhtiömiesosuuteen, Suomessa toimiluvan saaneiden tallletuspankkien pankkitalletuksiin sekä erikoissijoitusrahasto Parkin rahasto-osuuksiin.
Merkintäaika 17.8.2015-30.6.2016
Merkintöjen hyväksyminen Joka toisen viikon perjantai alkaen 7.11.2014
Lisätieto Lisätietoja voitonjakolainasta löytyy Tarjousesitteestä.
Sarjan koko 3 353 000 euroa

Sijoituskohteiden palkkiot

Merkintäpalkkio 2 %
Hallinnointipalkkio 1,25 % p.a.
Tuottopalkkio 30 %
Erikoissijoitusrahasto Parkin hallinnointipalkkio 0,20 % p.a.

Hinta kalenterivuoden lopussa

31.12.2015 98,030177
31.12.2016 97,379597
31.12.2017 92,246410
31.12.2018 97,031644