Taaleri Kiinteistökehitysrahasto on suljettu kiinteistörahasto. Rahasto on toteuttanut kiinteistökehityshankkeita ja tehnyt sijoituksia kiinteistökehityshankkeita toteuttaviin yhtiöihin. Rahasto ei ole enää auki uusille sijoituksille eikä etsi uusia sijoituskohteita.

Taaleri Kiinteistökehitysrahasto on 2015 perustettu suljettu kiinteistörahasto. Rahasto on sijoittanut erilaisiin kiinteistökehityshankkeisiin, mukaan lukien kehitettävät maa-alueet sekä kiinteistökehityshankkeita toteuttavat yhtiöt.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia. Rahaston sijoituskausi on päättynyt, ja se on tällä hetkellä exit-vaiheessa. 

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Kimmo Raja

Kimmo Raja

Fund Manager
Pääomarahastot
Helsinki
+358 40 824 1589