Taaleri Kiinteistökehitysrahasto on suljettu kiinteistörahasto. Rahasto toteuttaa kiinteistökehityshankkeita ja tekee sijoituksia kiinteistökehityshankkeita toteuttaviin yhtiöihin. Rahasto ei ole enää auki uusille sijoituksille eikä etsi uusia sijoituskohteita.

Taaleri Kiinteistökehitysrahasto on 2015 perustettu suljettu kiinteistörahasto. Rahasto on sijoittanut erilaisiin kiinteistökehityshankkeisiin mukaan lukien kehitettäviin maa-alueisiin sekä myös kiinteistökehityshankkeita toteuttaviin yhtiöihin.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia. Rahaston sijoituskausi on päättynyt, eikä rahasto tee enää uusia hankintoja. 

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Anna  Kulkki

Anna Kulkki

Salkunhoito, Kiinteistövarainhoito
Helsinki
+358 40 351 8536