20.09.2022

TAALERI KIINTEISTÖT     LEHDISTÖTIEDOTE          20.9.2022 KLO 8.30


Taaleri Asuntorahasto VIII investoi kolmeen rakennutettavaan vuokrakohteeseen pääkaupunkiseudulla – kohteisiin tulee yhteensä 313 energiatehokasta asuntoa


Taaleri Asuntorahasto VIII on toteuttanut noin 85 miljoonan euron arvoisen investoinnin kolmeen rakennutettavaan vuokra-asuntokohteeseen pääkaupunkiseudulla. Investointi koostuu kahdesta Helsingin Aurinkolahdessa sijaitsevasta kohteesta ja yhdestä Kirkkonummen Masalassa sijaitsevasta kohteesta. Kohteisiin rakennetaan yhteensä 313 asuntoa ja kahdeksan liiketilaa. Kohteet rakentaa Bonava Suomi Oy.

Aurinkolahteen rakennettaviin kahteen asuinkerrostaloon tulee yhteensä 220 asuntoa ja Masalaan 93 asuntoa. Kaikki kohteet sijaitsevat erinomaisten liikennyhteyksien ja hyvien palveluiden läheisyydessä. Kohteet ovat energiatehokkaita A-energialuokan asuinkerrostaloja, ja toteutuksissa hyödynnetään kasvihuonekaasupäästöjä pienentäviä ratkaisuja. Kohteet muun muassa tuottavat sähköä omilla aurinkovoimaloilla, ja Kirkkonummen kohteessa on myös ympäristöystävällinen maalämpö. Lisäksi Masalassa vähennetään rakennusmateriaaleista syntyviä päästöjä vähähiilisen betonin avulla, jota käytetään rakennusten ontelolaatoissa ja kantavissa väliseinissä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Taaleri Asuntorahasto VIII:n merkittävän kokoiseen investointiin pääkaupunkiseudulle. Rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 8. artiklan mukainen kiinteistöpääomarahasto, ja nyt hankitut kohteet sopivat erinomaisesti siihen. Erinomaisten sijaintien lisäksi kohteissa on erityisesti painotettu myös kestävän kehityksen mukaisia toimia, kuten energiatehokkuutta sekä vähähiilisiä ja kasvihuonekaasupäästöjä pienentäviä ratkaisuja. Kolmen kohteen kauppa jatkaa erinomaista yhteistyötämme Bonavan kanssa, jossa molemmat osapuolet ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen tähtääviin ratkaisuihin sekä Net Zero Asset Managers -aloitteen mukaisiin tavoitteisiin”, sanoo rahaston salkunhoitaja ja Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.

Taaleri Asuntorahasto VIII Ky sijoittaa laadukkaisiin ja energiatehokkaisiin vuokra-asuntokohteisiin Helsingin seudulla, Tampereella ja Turussa. Rahasto kiinnittää erityistä huomiota sijoituskohteidensa energiatehokkuuteen ja muihin kattaviin ESG-kriteereihin.Rahaston tavoitteena on edistää kestävien sijoituksien tekemistä, ja se ottaa sijoituksissaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit sekä ns. ei merkittävää haittaa -periaatteet. Rahasto on käynnistänyt sijoitustoimintansa keväällä 2022. Rahaston toinen varainhankintakierros on parhaillaan käynnistymässä.

Taaleri Kiinteistöt hallinnoi 13:a kiinteistörahastoa ja kiinteistöportfoliota sekä niissä olevaa noin 800 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta. Kiinteistösijoitustoimintaamme ohjaavat kannattavuuden lisäksi vahvasti vastuullisuus ja läpinäkyvyys.

Lisätietoja:
Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,4 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Kiinteistöt toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle toimitilakohteen kaupan
Seuraava
Taaleri Vuokrakoti investoi kahteen rakennutettavaan vuokrakohteeseen Turussa – kohteisiin tulee yhteensä 116 energiatehokasta ja kohtuuhintaista asuntoa